Generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 i KKIC

 

Borgerlistens Støtteforening i Odense indkalder hermed til generalforsamling i Korup Kultur- & Idrætscenter (KKIC), Præstevej 12 (ved siden af skolen).

 

Dagsorden:

 

1)         Valg af dirigent og referent.

 

2)         Beretning ved formanden.

 

3)         Kassereren fremlægger revideret regnskab.

 

4)         Indkomne forslag (Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen).

 

5)         Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår uændret 200,00 kr./medlem).

 

6)         Valg:

 

a)       Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
    (Alfred Hansen, John Nielsen og Christian Herping er på valg).

b)      Valg af 1 suppleant (Carl Ole Christensen er på valg).

c)       Valg af 2 revisorer (Axel Nielsen og Kirsten Danvad er på valg).

d)      Valg af 1 revisorsuppleant (Tonni Schaldemose er på valg).

 

7)         Eventuelt.

 

Bestyrelsen vil også i år gerne takke for den trofasthed, I viser Borgerlisten i Odense. Mange medlemmer giver styrke både politisk og økonomisk. Derfor vil vi bede jer om fortsat at støtte os. Måske kan I også hjælpe os med at skaffe flere medlemmer?

Årskontingentet er 200 kr., men I er også velkomne til at give frivillige bidrag.

 

Kontingentet for 2015 kan indbetales på vores konto i Totalbanken på Rugårdsvej i Tarup.

Borgerlistens Støtteforening har reg. nr.: 6880 og konto nr.: 1016251.

 

Generalforsamlingen er Borgerlistens højeste myndighed og dermed meget betydningsfuldt. Vi håber, I har mulighed for at møde frem og deltage i den politiske debat.

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret, så I kan trygt tage venner og bekendte med. Kassereren vil også på mødet gerne tegne nye medlemmer!

 

Der serveres øl og vand samt kaffe/the med brød.

 

BEMÆRK: Efter generalforsamlingen og kaffen er der politisk derøftelse!!!

 

Med ønsket om et ”på gensyn” sendes I de bedste hilsener på vegne

  

Vi sætter nemlig hensynet til borgerne over hensynet til systemet!


Se valgfolderen
 Besøg vore Facebook gruppe

 

  Blog med Alfred Hansen
fra Borgerlisten
   Formand Alfred Hansen  Hole Skovvej 6 5210  Odense NV          Tlf. 65941718            Mobil tlf. 29716594           E-mail: alfred@kalnet.dk